PGB Persoons gebonden budget 

 

PGB vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)

PGB vanuit de WLZ  (Wet Langdurige Zorg) 

PGB vanuit de Zorgverzekeraar ( Zorgverzekeringswet ) 

 

PGB is een keuze, vaak moet je om een keuze te kunnen maken eerst weten vanuit welke Wet er mogelijkheden zijn. Het aanvragen van een PGB kan ook financiële gevolgen hebben daarom is het voordat je stappen zet belangrijk om de juiste informatie tot je te nemen. Vanuit de verschillende wetten zijn er mogelijkheden, de eerste stap is om erachter te komen vanuit welke Wet je PGB mogelijkheden hebt die passen bij je situatie.

 

Wat is een Persoons Gebonden Budget? 

Een persoons gebonden budget is een budget waarmee je zelf of de door jouw aangestelde vertegenwoordiger zorg in kunt kopen. Je kunt dan zelf de juiste persoon of organisatie voor je laten zorgen. Een vast gezicht op vaste tijden en je kunt daarmee als echtpaar of als alleenstaande langer thuis blijven wonen. Wij zijn wel van mening dat het inkopen van zorg verantwoord moet zijn. 

 

Vaak wordt er een PGB aangevraagd vanuit een MPT, Modulair Pakket Thuis. Wij komen graag in Jip en Janneke taal dat bij je uitleggen. De thuiszorg (medische zorg)  FORMELE ZORG is vanuit de WLZ vaak al dagelijks of een een paar keer per week aanwezig. De formele zorg wordt ook betaald vanuit het MPT. Alles wat uit het budget over blijft kan omgezet worden in een PGB. Vanuit dat budget kan er INFORMELE ZORG ingekocht worden. De INFORMELE ZORG tarieven zijn veel voordeliger dan de formele zorgtarieven, dat houdt in dat er meer uren ingekocht kunnen worden. 

 

De mogelijkheden om thuis te kunnen wonen worden groter.  Klik eens op de onderstaande link: 

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/persoonsgebonden-budget-pgb/vraag-en-antwoord/pgb-vaardigheid

 

De ondersteuning voor de aanvraag van het PGB wordt veelal vanuit de aanvullende verzekering vergoed. Kijk op het overzicht op de pagina "Wat zijn de kosten" daar staat een overzicht welke zorgverzekering de mantel-ZORG-makelaar vergoed.

 

PGB aanvragen kost door een mantel-ZORG-makelaar veel minder tijd en wij regelen het samen met u stap voor stap.