Voor de mantelzorger & zorgvrager 

WMO Wet Maatschappelijk Ondersteuning. Ondersteuning en begeleiding wordt gefinancierd door de Gemeente waarin de zorgvrager woont. Veelal gaat het om algemene voorzieningen waarvan je gebruik kunt maken, zoals een dagbesteding, het stadium van de dementie van de zorgvrager bepaalt of de WMO ondersteuning voldoende toereikend is, de casemanager kan daarin adviseren.  De eigen bijdrage in de WMO is 19 euro per maand. PGB mogelijk vanuit de WMO.

 

Zorgverzekeringswet bij het wijkteam vraag je ondersteuning aan bv met het wassen, douchen en aankleden, medicijnen aanreiken. Het gaat hierbij voornamelijk om lichamelijke dagelijkse verzorging. Geen extra eigen bijdrage. PGB mogelijk vanuit de Zorgverzekeringswet.

 

WLZ Wet Langdurige Zorg is er voor blijvende intensieve zorg. Kort gezegd iemand wordt niet meer beter en zal in de toekomst achteruitgaan. Heeft 24 uur zorg of zorg in de nabijheid nodig en kan zelf niet meer gericht alarmeren. De WLZ kan aangevraagd worden bij het CIZ, www.CIZ.nl  de casemanager of thuiszorgorganisatie kan daarin ondersteunen, er is ook een mogelijkheid om een cliënt ondersteuner of onafhankelijke mantelzorgmakelaar in te huren. Veelal wordt deze vergoed vanuit de aanvullende verzekering van uw zorgverzekeraar.

 

www.bmzm.nl 

www.mintersmantelzorg.nl

www.fief.nl

www.mantelzorg.nl

www.svb.nl

www.rogplus.nl

www.pgb.nl

www.wmo-uitleg.nl

www.informatielangdurigezorg.nl

www.ciz.nl

www.zorgwijzer.nl

www.pgbportaal.nl

www.felaythuiszorg.nl

www.argoszorggroep.nl

www.zonnehuisgroep.nl

www.careynplus.nl

www.zorgkantoordsw.nl

www.vlaardingen24.nl

www.schiedam.nl

www.vlaardingen.nl

www.maassluis.nl

www.delft.nl

www.hoekvanholland.nl

www.naaldwijk.nl

www.poeldijk.nl

www.rhoon.nl

www.barendrecht.nl

www.abrandwaard.nl